Å bygge seg et nettverk kan være både krevende og skummelt, men det dukker opp et hav av muligheter gjennom bekjentskaper. En undersøkelse fra NAV viser at hele 42% av alle ledige stillinger aldri blir utlyst i det offentlige rom (Refseth et. al., 2017). Denne undersøkelsen understreker viktigheten av å ha et bredt nettverk. For å lære litt mer om hvordan man danner seg et nettverk, har jeg gjennomført First Round kurset: Networking Basics av Paul Pesek.

Om kurset

Kurset er delt opp i åtte moduler, hvor hver modul forklarer step-by-step hvordan en på best mulig måte kan finne og ta kontakt med profesjonelle i ønsket bransje. Målet er at etter modul nummer åtte skal deltakeren være godt rustet for nettverksbygging. Den første modulen setter søkelys på hvordan du selv fremstår når du tar kontakt med andre. Den andre modulen forklarer hvordan man finner riktige personer å kontakte, og dette formatet er gjennomgående i hele kurset. Pesek har delt opp kurset i korte og konkrete øvinger som er enkle å ta til seg.

En oversikt over modulene.

Noen av modulene i kurset oppfattes som litt langtekkelig, da Paul Pesek går veldig nøye til verks. For eksempel i modul 2 lærer kurset oss å bruke et søkefelt, noe som er allmenn kompetanse for generasjon Z. Det er slike småting underveis i kurset som oppfattes unødvendig for akkurat min målgruppe, men jeg ser likevel poenget med at Pesek har tatt det med.

Hva får man ut av kurset?

Kurset legger vekt på fem personlige kvaliteter en bør fokusere på når man bygger nettverk. Disse fem kvalitetene må man prøve å bake inn i hvem, hvorfor og hva når man sender meldinger ut til profesjonelle du ønsker å ta inn i nettverket ditt.

For å gjøre teori om til praksis har Pesek eksempelvis sendt ut meldingen under:

Dette er en god melding, fordi den kort og konsist forklarer hvem du er, hvorfor du tar kontakt og hva du ønsker fra personen. I meldingen bes det kun om 20 minutter av den profesjonelles tid, noe som er en realistisk forespørsel den profesjonelle kan gå med på.

I løpet av en 5 ukers periode dette semesteret skal jeg og teamet mitt bygge og lansere en nettbutikk. Dette er svært kort tid å gjennomføre prosjektet på, og det kan derfor være nyttig for oss å skaffe en mentor. Meldingen over er en god pekepinn på hva vi burde skrive for å komme i kontakt med en potensiell mentor. Vi har allerede startet arbeidet med å komme i kontakt med interessante personer, men etter gjennomført kurs føler jeg meg bedre rustet for å ro dette i havn. Kurset har gitt meg dypere forståelse for business communication i tillegg til nettverksbygging.

Kilder:

Refseth, A., Sundsdal, S., Stiansen, Y. (2017, 17. november). Nær én av to ledige jobber lyses aldri ut. NRK. Hentet fra https://www.nrk.no/sorlandet/naer-en-av-to-ledige-jobber-lyses-aldri-ut-1.13780764

/ Blogg

One Comment

  1. Fin oppsummering av kurset. Jeg liker hvordan du bruker bilder i innlegget ditt.
    Du er flink til å vise til kilder. Husk å gjerne samle alle kildene avslutningsvis, også first round kurset.

    Når du refererer til First Round-kurset i begynnelsen av innlegget, så kan det være e god idé å bruke en hyperlenke for å føre leseren som er interessert videre dit. Å bli kjent med hyperlenker anbefales. Det er et fint verktøy som gir verdi for leseren ved at det gir leseren en lett tilgang til å lese videre eller oppsøke kilden til et spesielt element i teksten din, uten å trenge å lete.

    Siste innspill fra meg for denne gang: Hvordan tror du at du kan bruke overskriften til å overbevis potensielle lesere om at de bør lese innlegget ditt?

    -Thea

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *