Nettverksbygging

Å bygge seg et nettverk kan være både krevende og skummelt, men det dukker opp et hav av muligheter gjennom bekjentskaper. En undersøkelse fra NAV viser at hele 42% av alle ledige stillinger aldri blir utlyst i det offentlige rom (Refseth et. al., 2017). Denne undersøkelsen understreker viktigheten av å ha et bredt nettverk. For…

Read more

Disruptive innovasjoner

I den tiden vi nå lever i er vi ofte utsatt for omfattende endringer i hverdagen vår. Det kan blant annet være på grunn av pandemi, krig eller teknologi. Den teknologiske utviklingen ser ut til å ingen ende ta, og bedrifters omstillingsevne er viktig for å imøtekomme morgendagens utfordringer. Dette innlegget handler om disruptive innovasjoner,…

Read more